Hercules luftvärmare

Rekommenderas till större byggnader som lagerlokaler, större bilhallar och verkstäder.

Hercules luftvärmare

Hercules finns i tre effektlägen 25, 50 och 100 kW.

Placering.

Hercules placeras så att värmen sprids så effektivt som möjligt. Lämpligast placering är där störst värmebehov finns. Det spelar ingen roll om det är en innervägg, en pelare eller en yttervägg. Det ena som behövs är tillgång till en elanslutning 400 V, 50 Hz.

Vid uppvärmning med luftvärmare är det viktigt att luftväxling kan ske fritt till alla de utrymmen som skall värmas. Se till så att luften kan cirkulera fritt via öppningar och, om det behövs, håll dörrar och portar öppna.

Ett alternativ är att installera en separat fläkt, en så kallad värmeförflyttare. Detta är en fläkt som transporterar överskottsvärme från ett rum till ett annat. För bäst värmespridning rekommenderar vi att takfläktar installeras. Detta för att trycka ner den varma luften som annars stannar kvar längs taket. Gäller speciellt i lokaler med hög takhöjd.

Hercules luftvärmare

Sätt in 10 kWh el. Få tillbaka 80–120 kWh värme. I alla väder.

Installation.

Hercules skall installeras på konsoler. Minsta utrymme skall vara 350 mm mellan vägg och baksida aggregat för att luften skall kunna passera fritt. Lägsta rekommenderad monteringshöjd till underkant aggregat är 2 meter. Högsta rekommenderad monteringshöjd till underkant aggregat är 5 meter.

Elinstallationen skall utföras av behörig installatör och skall utföras som en fast installation. Separat avsäkrad grupp 3/N/PE ~ 400V 50 Hz 16A. Inkoppling sker på plint i aggregat.

Separat trådlös inomhusgivare med kombinerad reglercentral placeras ut på de stället som är lämpligast för övervakning och styrning. Välj platser som inte påverkas av solens instrålning och maximalt 30 meter från aggregatet.

Styrning

Hercules styrs via en separat trådlös inomhusgivare med kombinerad reglercentral. Givaren ger ökad komfort till inomhusklimatet och möjliggör flera styralternativ, t ex tidsreglering av temperatur.

Inomhusgivaren kan kompletteras med appen Ontech som kan styra din enhet, ändra temperatur, bevaka drift samt få larm vid eventuella driftstörningar. Ontech kan installeras på mobiltelefon, surfplatta eller dator.

 

 

 

 

luftvärme med 5-års garantiPS. Vi lämnar fem års mekanisk garanti!

Gäller om du köper Hercules från Active Green Sweden eller från en certifierad återförsäljare och får den installerad av en certifierad elinstallatör.

Garantin gäller under förutsättning att de gällande, överlämnade installations, drifts- och underhållsinstruktionerna har följts under hela garantiperioden.

Teknisk information: