Driftsättning

Innan driftsättning kontrollera:

  • att aggregatet är rätt placerat i rummet
  • att aggregatet är fast monterat på vägg eller liknande
  • att inga synliga skador eller defekter finns på aggregatet
  • att aggregatet är korrekt inkopplad innan strömmen slås på

Styrning och övervakning av aggregatets sker med levererad fjärrkontroll.
Vid driftsättning första gången kan det dröja upp till en timma innan luftvärmaren lämnar full värmeeffekt.