Certifiering och godkännande

Eurovent Certified Performance (ECP)

Alla våra produkter är certifierade enligt Eurovent Certified Performance (EPC). Eurovent Certita Certification är en av de ledande organisationerna i Europa som genomför 3-parts kontroll av produkter inom värme, ventilation, luftkonditionering och kyla (HVAC-R). Över 67% av alla produkter inom HVAC-R som säljs i Europa har ett ECP-certifikat.

Att inneha ett ECP-certifikat innebär den prestanda som vi säger att vår produkt skall leverera är kontrollerad och verifierad av en 3-parts organisation. Vår produkt är testad precis på samma sätt som andra liknande produkter på marknaden vilket gör att det är enkelt att jämföra olika produkters prestanda.

Energimärkning

Alla våra produkter har en energimärkning enligt EU-direktiv 2010/30/EU vars mål är att kraftigt minska våra koldioxidutsläpp och vår energiförbrukning. Syftet är att man som konsument ska kunna se vilken produkt som är mest effektiv vid jämförelse. Klassningen G är den sämsta och A+++ är den bästa.

Active Greens produkter har samtliga en klassning A+++.

CE-märkning

Alla produkter som säljs ska ha en EU-försäkran som intygar att produkten är säker och överensstämmer med kraven inom EU. Har produkten konstruerats i enlighet med aktuell europeisk standard, antas den uppfylla kraven. Detta signaleras genom CE-märket. Alla våra produkter har en CE-märkning enligt maskindirektivet och lågspänningsdirektivet.