Pegasus

Rekommenderas för villor, kontor och mindre byggnader.

Pegasus luftvärmare 8kW - 15kW

Placering

Pegasus placeras så att värmen sprids så effektivt som möjligt. Lämpligast placering är där störst värmebehov finns. Det spelar ingen roll om det är en innervägg eller en yttervägg. Det enda som behövs är tillgång till en elanslutning 400 V, 50 Hz.

Vid uppvärmning med luftvärmare är det viktigt att luftväxling kan ske fritt till alla de utrymmen som skall värmas. Se till så att luften kan cirkulera fritt via öppningar och, om det behövs, håll dörrar öppna. Ett alternativ är att installera en separat fläkt, en så kallad värmeförflyttare. Detta är en fläkt som transporterar överskottsvärme från ett rum till ett annat.


För bäst värmespridning rekommenderar vi montering högst 200 mm ovan golv. Detta så att Pegasus effektivast ska kunna ta till sig den kalla luft som normalt finns längs golvet. Pegasus kan också monteras högre upp på väggen.

Installation

Pegasus kan placeras stående på golvet med de fötter som ingår i leverans. Den kan också skruvas fast i vägg, eller hängas upp på vägg med hjälp av konsol som kan beställas separat.


Elinstallationen skall utföras av behörig installatör och skall utföras som en fast installation. Separat avsäkrad grupp 3/N/PE ~ 400V 50 Hz 10A. Inkoppling sker på plint i aggregatet.

Driftsättning och drift

Innan driftsättning kontrollera:


att aggregatet är rätt placerat i rummet

att aggregatet är fast monterat på vägg eller liknande

att inga synliga skador eller defekter finns på aggregatet

att aggregatet är korrekt inkopplad innan strömmen slås på

Styrning och övervakning av aggregatets sker med levererad fjärrkontroll.

Vid driftsättning första gången kan det dröja upp till en timma innan Pegasus lämnar full värmeeffekt.

Filter för renare luft

Pegasus är utrustat med ett luftfilter som är placerat i nederkant av aggregatet. Filtret är i ett syntetiskt material, kan enkelt monteras och demonteras. Det kan rengöras varsamt med vatten eller dammsugas med borste. Filtret bör rengöras minst en gång per månad för att upprätthålla ett bra inomhusklimat. Utbytesfilter finns som reservdel.


Vid höga krav på förbättrad luftrening kan elektrofilter Chrystal Active användas. Filtret eliminerar luftföroreningar som partiklar, pollen och de flesta biologiska organismer.

När sedan luften strömmar ut från enheten är luften fri från föroreningar med en partikelstorlek som är större än 1 μm.

Teknisk information

Styrning

Appen Ontech kan installeras på mobiltelefon, surfplatta eller dator. Ontech ger möjlighet att styra din enhet, ändra temperatur, bevaka drift samt få larm vid eventuella driftstörningar.

Active Green Sweden AB


Traktorgatan 11

442 40 Kungälv

Sverige

Kundtjänst


info@activegreen.se


TELEFON

+46 - 30 35 85 86