Hercules

Rekommenderas till större byggnader som lagerlokaler, större bilhallar och verkstäder.

Hercules luftvärmare

25kW - 100kW

Placering.

Hercules placeras så att värmen sprids så effektivt som möjligt. Lämpligast placering är där störst värmebehov finns. Det spelar ingen roll om det är en innervägg, en pelare eller en yttervägg. Det ena som behövs är tillgång till en elanslutning 400 V, 50 Hz.


Vid uppvärmning med luftvärmare är det viktigt att luftväxling kan ske fritt till alla de utrymmen som skall värmas. Se till så att luften kan cirkulera fritt via öppningar och, om det behövs, håll dörrar och portar öppna.


Ett alternativ är att installera en separat fläkt, en så kallad värmeförflyttare. Detta är en fläkt som transporterar överskottsvärme från ett rum till ett annat. För bäst värmespridning rekommenderar vi att takfläktar installeras. Detta för att trycka ner den varma luften som annars stannar kvar längs taket. Gäller speciellt i lokaler med hög takhöjd.

Installation.

Hercules skall installeras på konsoler. Minsta utrymme skall vara 350 mm mellan vägg och baksida aggregat för att luften skall kunna passera fritt. Lägsta rekommenderad monteringshöjd till underkant aggregat är 2 meter. Högsta rekommenderad monteringshöjd till underkant aggregat är 5 meter.


Elinstallationen skall utföras av behörig installatör och skall utföras som en fast installation. Separat avsäkrad grupp 3/N/PE ~ 400V 50 Hz 16A. Inkoppling sker på plint i aggregat.


Separat trådlös inomhusgivare med kombinerad reglercentral placeras ut på de stället som är lämpligast för övervakning och styrning. Välj platser som inte påverkas av solens instrålning och maximalt 30 meter från aggregatet.


Driftsättning och drift

Innan driftsättning kontrollera:


att aggregatet är rätt placerat och monterat

att aggregatet är fast monterat på väggkonsoler eller liknande, avsedd för ändamålet

att inga synliga skador eller defekter finns på aggregatet

att aggregatet är korrekt inkopplat innan strömmen slås på

Vid driftsättning första gången kan det dröja upp till en timma innan Hercules lämnar full värmeeffekt.

Styrning

Hercules styrs via en separat trådlös inomhusgivare med kombinerad reglercentral. Givaren ger ökad komfort till inomhusklimatet och möjliggör flera styralternativ, t ex tidsreglering av temperatur.


Inomhusgivaren kan kompletteras med appen Ontech som kan styra din enhet, ändra temperatur, bevaka drift samt få larm vid eventuella driftstörningar. Ontech kan installeras på mobiltelefon, surfplatta eller dator.

Teknisk information

Active Green Sweden AB


Traktorgatan 11

442 40 Kungälv

Sverige

Kundtjänst


info@activegreen.se


TELEFON

+46 - 30 35 85 86