Active Green stödjer WWF och viktiga naturvårdsprojekt över hela världen.

Active Green är vänföretag till WWF

Som Vänföretag bidrar Active Green till att WWF kan fortsätta sitt arbete att stödja ett 100-tal viktiga naturvårdsprojekt. Utrotningshotade djur, utfiskade hav och skövlade skogar är bara några exempel på projekt som WWF är engagerade i.

Genom att bevara världens biologiska mångfald, verka för att naturresurserna används på ett hållbart sätt kan vi tillsammans hejda förstörelsen av jordens tillgångar.