Vi har förbrukat mycket egen energi för att minska förbrukningen av energi.

Active Green Sweden grundades 2009, fram till hösten 2016 har vi varit ett utvecklingsbolag som har lagt all energi på att utveckla en teknik som minskar förbrukningen av energi. Radikalt. Utvecklingsarbetet har resulterat i ett flertal patent.

Under de här åren har vi utvecklat en rad olika produkter som sedan har testats i olika sammanhang och applikationer. Vår teknik har med stor framgång använts i Tyskland. Där har under de senaste två åren över 20 000 vattenvärmare för golvvärme installerats.

 

luftvärmare med hög verkningsgrad

Alltid samma höga verkningsgrad oavsett om det är kallt eller varmt utomhus.

Dagens alla värmepumpar har ett SCOP-värde på mellan 3,5–5,5. Under den kalla delen av året avger luftvärmepumpar låg värmeenergi samtidigt som värmebehovet är som störst. Under den varma årstiden är det tvärtom.

Med Active Greens teknik erhåller man samma avgiven energi oberoende av klimatzon och årstid. Det spelar ingen roll om det är -25°C eller +25°C. Våra produkter har en värmefaktor motsvarande ett SCOP-värde på 8–12.

 

Nu installerar vi våra första luftvärmare i Sverige, Norge och Finland

Nu installerar vi luftvärmarna Pegasus och Hercules i Sverige, Norge och Finland. Vårt systerföretag Active Power Sweden ansvarar för produktion. Tillverkning av de viktigaste komponenterna sker i Sverige, slutmontering sker i en modern fabrik i Milano, Italien.

Under 2018 och 2019 kommer vi att lansera ytterligare två produkter.

Aquarius – vattenvärmare för golvvärme, radiatorvärme samt tappvarmvatten samt Taurus – hetvattenpanna.