Vår luftvärmare Pegasus har en värmefaktor motsvarande ett SCOP-värde på 8–10.

Pegasus SCOP-värde är 8-10

SCOP och klimatzoner.

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) är ett mått på en värmepumps genomsnittliga prestanda under kalenderår. Hur mycket värmeenergi som genereras per tillförd elenergi. En värmepump som har ett SCOP-värde på 4 avger 4 kWh värmeenergi vid en tillförd elenergi på 1 kWh.

På energimärkningen för luft-luftvärmepumpar redovisas idag SCOP-värdet för upp till tre olika zoner. Zonerna motsvarar klimatet i Aten, Strasbourg och Helsingfors.

Om inget annat anges är det vanligtvis SCOP-värdet för den mellersta zonen som anges i de tekniska specifikationerna vilket kanske inte är riktigt relevant för ett nordiskt klimat.

 

luftvärmare med hög verkningsgrad

Med Active Greens teknik erhåller man samma avgiven effekt oberoende av klimatzon och årstid. Det spelar ingen roll om det är -25°C eller +25°C. Pegasus har en värmefaktor motsvarande ett SCOP-värde på 8–10.

Svenska elsystemet har inte brist på energi, däremot finns det en brist på effekt vid riktigt kalla dagar. Mot det problemet hjälper inte luftvärmepumpar alls, då fungerar de nästan som ett el-element.