Pegasus – luftvärmare 8-15 kW

Rekommenderas för kontor, villor och mindre byggnader.

Pegasus luftvärmare

Pegasus finns i tre effektlägen 8, 10 och 15 kW.

Placering

Pegasus placeras så att värmen sprids så effektivt som möjligt. Lämpligast placering är där störst värmebehov finns. Det spelar ingen roll om det är en innervägg eller en yttervägg. Det enda som behövs är tillgång till en elanslutning 400 V, 50 Hz.

Vid uppvärmning med luftvärmare är det viktigt att luftväxling kan ske fritt till alla de utrymmen som skall värmas. Se till så att luften kan cirkulera fritt via öppningar och, om det behövs, håll dörrar öppna. Ett alternativ är att installera en separat fläkt, en så kallad värmeförflyttare. Detta är en fläkt som transporterar överskottsvärme från ett rum till ett annat.

För bäst värmespridning rekommenderar vi montering högst 200 mm ovan golv. Detta så att Pegasus effektivast ska kunna ta till sig den kalla luft som normalt finns längs golvet. Pegasus kan också monteras högre upp på väggen.

Effektiv uppvärmning för hus kontor eller mindre byggnader

Installation

Pegasus kan placeras stående på golvet med de fötter som ingår i leverans. Den kan också skruvas fast i vägg, eller hängas upp på vägg med hjälp av konsol som kan beställas separat.

Elinstallationen skall utföras av behörig installatör och skall utföras som en fast installation. Separat avsäkrad grupp 3/N/PE ~ 400V 50 Hz 10A. Inkoppling sker på plint i aggregatet.

 

 

 

 

Pegasus luftvärmare med 5-års garanti

PS. Vi lämnar fem års mekanisk garanti!

Gäller om du köper Pegasus från Active Green Sweden eller från en certifierad återförsäljare och får den installerad av en certifierad elinstallatör.

Garantin gäller under förutsättning att de gällande, överlämnade installations, drifts- och underhållsinstruktionerna har följts under hela garantiperioden.