Våra luftvärmare har en värmefaktor motsvarande ett SCOP-värde på 8–12.

SCOP och klimatzoner

SCOP och klimatzoner.

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) är ett mått på en värmepumps genomsnittliga prestanda under kalenderår. Hur mycket värmeenergi som genereras per tillförd elenergi. En värmepump som har ett SCOP-värde på 4 avger 4 kWh värmeenergi vid en tillförd elenergi på 1 kWh.

På energimärkningen för luft-luftvärmepumpar redovisas idag SCOP-värdet för upp till tre olika zoner. Zonerna motsvarar klimatet i Aten, Strasbourg och Helsingfors.

Om inget annat anges är det vanligtvis SCOP-värdet för den mellersta zonen som anges i de tekniska specifikationerna vilket kanske inte är riktigt relevant för ett nordiskt klimat.

Dagens alla värmepumpar har ett SCOP-värde på mellan 3,5–5,5. Under den kalla delen av året avger luftvärmepumpar låg värmeenergi samtidigt som värmebehovet är som störst. Under den varma årstiden är det tvärtom.

 

Med Active Greens teknik erhåller man samma avgiven energi oberoende av klimatzon och årstid. Det spelar ingen roll om det är -25°C eller +25°C. Våra produkter har en värmefaktor motsvarande ett SCOP-värde på 8–12.

Svenska elsystemet har inte brist på energi, däremot finns det en brist på effekt vid riktigt kalla dagar. Mot det problemet hjälper inte luftvärmepumpar alls, då fungerar de nästan som ett el-element. Är du företagskund och har ett effektabonnemang med elleverantören betalar du ett elpris som sätts utifrån årets högsta effektuttag.

Med Active Greens produkter erhåller man inte bara mer avgiven värmeenergi per tillförd elenergi. Man kapar även sina effektuttagstoppar under den kalla årstiden vilket medför ett fördelaktigare elpris för hela året. Det gäller oavsett om ni har fjärrvärme eller direktverkande el.