Vi har kommit närmare lösningen på klimatfrågan. Närmare 80%.

I våra luftvärmare behövs inga kylmedier eller andra kemikalier

Våra luftvärmare består av ett helt slutet system utan miljöpåverkande kemikalier.

Beroende på vilken slags uppvärmning du har idag kommer du att kunna minska din energiförbrukning avseende just detta med upp till 80%.

Allt eftersom våra produkter kommer ut på marknaden så kommer nyttan, ur ett miljö och hållbarhetsperspektiv att bara bli större och större, på mer än ett sätt

Mindre köldmedier
Mindre kemikalier
Mindre energi
Mer värme

Active Green Sweden AB